Ana içeriğe atla

7417 Sayılı Öğrenci Affı Duyurusu

     05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

     Duyurumuz ekinde sunulan Af Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen Gerekli Evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

Eksik ve imzasız evraklı başvurular geçersiz sayılacaktır.

     Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

     07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar ilgili kanun hükmünden yararlanamayacaktır.  

     Başvuruların değerlendirilerek verilecek öğrencilik hakları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılacak olup, 2022-2023 Öğretim Yılında öğrenime başlanacaktır. Verilecek haklar (ders, tez hazırlama ve süre) her bir öğrenci için kurul kararlarımızda belirtilecektir.

     Başvurular ile ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu kararları Enstitümüz web sayfasından ( https://lee.subu.edu.tr/ ) duyurulacak olup, öğrencilik hakkı kazananların talep etmesi durumunda enstitümüz tarafından öğrenci kimlik kartı yeniden çıkarılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 83  uyarınca Af Başvurusu Yapabilecekler;

 • 05.07.2022 tarihinden önce Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,
 • Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken SUBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca  (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,
 • Enstitümüzde herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan adaylar.

GEÇİCİ MADDE 83 uyarınca Af Başvurusu Yapamayacaklar;

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188)

mahkum olanlar ile;

 • Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler,
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

NOT: 2022- 2023 Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi 26.09.2022 tarihinde başlayacaktır.

AF BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ      Askerlik İşlemleri Başvuru Formu için (Zorunlu değil) TIKLAYINIZ

Öğrenci Numaranızı öğrenmek için TIKLAYINIZ

 

ÖNEMLİ NOT: Sakarya Üniversitesinde daha önce bulunan ve şu an pasif olan, Üniversitenin bölünmesi sonucu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aktarılan bölümlerle ilgili;

 • Sakarya Üniversitesinde kayıt hakkı kazanıp kayıt olmayan öğrencilerin SAÜ'den kazanıp kayıt olmadıklarına dair resmi bir yazı alarak Enstitümüze bu yazı ve Af Başvuru dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.