Ana içeriğe atla

Tez Teslim Süreci Ve Tez Hazırlama Rehberi (GÜNCELLENDİ)

 

SUBÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlar. Tezlerle ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeleri anlatır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur. Daha önceki yıllarda yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri yerine bu sayfanın ekinde mevcut olan şablonlar dikkate alınmalıdır. 

ÖNEMLİ GÜNCELLEME: Tez içerisinde, kişisel veri olarak değerlendirilen; ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, doğum yeri-tarihi, e-mail, telefon, adres, özgeçmiş ve fotoğraf yer almaması gerekmektedir.

 

Tez Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ 

Tez Şablonu için TIKLAYINIZ 

 

A. Tez Tesliminden Önce Yapılması Gerekenler

1.

 

1. Adım
Öğrenci yayın koşulunu sağladığını ve tezini şablonuna göre hazırladığını tez danışmanına bildirir.

2. Adım
Danışmanının onayını alan öğrenci, hazırlamış olduğu tezinin şekil şartları açısından kontrol edilmesi için tezini e-mail yoluyla gönderir. Kontrol için öğrencilerin tezlerini göndereceği adresler şu şekildedir; 

      Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki öğrenciler:  furkanatban@subu.edu.tr 

Turizm ve Sosyal Bilimlerdeki öğrenciler:  cagrie@subu.edu.tr 

Spor Bilimlerindeki öğrenciler:  onurcakir@subu.edu.tr      

Tezinizdeki şekil ve imla açısından hatalı yerler tarafınıza bildirilerek, tez şablonuna göre yeniden hazırlamanız için sizlere gerekli bilgi verilir. Düzeltmeleriniz ardından ikinci ve olacaksa diğer kontroller için yeniden mail atmanız gerekmektedir.

3. Adım
Şekil şartları açısından uygun olduğuna dair onay alındıktan sonra, tez için intihal.net üzerinden benzerlik oranı alınır. Benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır.

a) Benzerlik Raporu için danışman ve öğrenci intihal.net üzerinden akademisyen veya öğrenci rollerinden birini seçerek kullanıcı hesabı açar. Öğrenciler, (...@subu.edu.tr) uzantılı öğrenci e postası ile üyelik yapmalıdır. Başka mail adresleri onaylanmayacaktır.

b)  Kullanıcı açma taleplerinizde, kurum olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi seçilir ve rol kısmına ise kişinin akademisyen veya öğrenci olduğu belirtilir.

c) Danışman intihal.net üzerinden klasör kodu oluşturarak öğrencisine bu kodu (sınıf) verir ve öğrenci bu kod üzerinden tezinin yükleme işlemini yapar. Öğrencinin sisteme tezini yükleyebilmesi için danışmanın bu işlemi yapması gereklidir.

Sınıf oluşturma işi nasıl yapılıyor?
İntihal.Net’te sınıf mantığı klasörler ile ifade edilmektedir. Öğrencilerin bir sınıfa yükleme yapabilmesi için; akademisyen klasör oluşturması ve klasör kodunu öğrencilerine iletmesi gerekmektedir. Klasör oluşturma işi Akademisyen kullanıcı panelindeki “Benimle Paylaşılanlar” sayfasından yapılabilir. Burada bulunan “Yeni Klasör” oluştur butonu ile yeni bir klasör açabilir. Klasör oluştuğu anda klasör kodu klasör isminin yanında yazılır. Öğrenci rolündeki kullanıcı İntihal.net‘e doküman yükleyeceği zaman; bu kodu girmesi ile birlikte doküman akademisyenin ilgili klasöründe listelenebilir.

d) Danışman sistem tarafından yapılan intihal sonuçlarını öğrenci ile paylaşır. Öğrenci varsa gerekli düzenlemeleri yapar ve intihal raporu oluşturmak için tezini danışmanın oluşturduğu sınıf kodu ile sisteme tekrar yükler

e)  Akademisyen benzerlik raporunu inceledikten ve onayladıktan sonra özet Raporun üst kısmında bulunan seçeneğe tıklar ve enstitüye ilet seçeneğine tıklayarak benzerlik raporunu enstitüye iletir. (Kesinlikle Depoya Yükle Seçeneğine Tıklamayanız.)

f) İntihal raporu ile ilgili bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

4. Adım

Tezin intihal sonucu belli olduktan sonra, web sayfamız formlar kısmında tez teslim süreci evrakları eksiksiz bir şekilde (bilgisayar ortamında) doldurulur ve imzalar tamamlandıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulmak üzere enstitüye teslim edilir.

 

B. Tez Savunma Sınavı Süreci    

2.

                                        

 

 

 

 

1. Adım

Enstitü Yönetim Kurulu’nda belirlenen sınav jüri üyelerine EBYS üzerinden resmi yazı ile bilgilendirme yapılır. Kurum dışından olan jüri üyelerine bilgilendirmeyi danışman yapacak olup, kendisine gelen resmi yazıyı iletir.

2. Adım

Tez savunma jürileri belli olduktan sonra, sınav tarihi belirlenerek Sınav Tarihi Tebliğ Formu doldurulur ve enstitüye elden veya mail yolu ile bildirilir.

a) Yüksek Lisans öğrencileri EYK tarihinden itibaren, en erken 1 hafta sonra, en geç ise1 ay içerisinde sınava girmelidir.

b) Doktora öğrencileri EYK tarihinden itibaren, en erken 15 gün sonra, en geç ise1 ay içerisinde sınava girmelidir.

3. Adım

Tez savunma sınavı sonra sınav evrakları jürilerin imzaları alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde enstitüye teslim edilir.

 

C. Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler

3

 

 

 

 

 

1. Adım

Tez savunma jürisinin istemiş olduğu düzeltmeler yapıldıktan sonra, şekil şartları açısından yapılacak son kontrol için tezin son hali (Word formatında) ilk kontrol için gönderdiği adrese gönderilir. Enstitüden onay almadan tezinizi ciltletmeyiniz.  

2. Adım

Şekil şartları açısından uygun olduğuna dair onay alındıktan sonra tezin son hali için intihal.net üzerinden tekrardan benzerlik oranı alınır (Oran %20 ve altı olması gerekiyor). Bu aşamada alınacak olan intihal raporu, enstitüye teslim edilecek olan CD’lere yüklenecektir.

 

3. Adım

Savunma sınavından itibaren bir ay içerisinde enstitüye;

  • 2 adet ciltli tez
  • 2 adet CD içerisinde tezin PDF/World hali ve intihal raporu
  • YÖK Tez Veri Giriş Formu
  • Tez Kontrol Formu

      teslim edilecektir.

a) YÖK Tez Veri Giriş Formunun Tez basımı için onay alındıktan sonra doldurulması gerekmektedir.

b) CD İçerisinde tezin PDF ve World hali YÖK Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası ile kaydedilecek, İntihal raporu ise “İntihal Raporu” olarak kaydedilecektir.

c) CD’lerin üzerindeki etikette Tezi Yazanın Adı Soyadı, Tezin Adı, Kurum Adı, Veriliş Tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.

 

NOT: Enstitüye teslim edilen ciltli tezler Enstitü ve Kütüphane için olup, danışman için olan tezi öğrenci teslim edecektir.

SAÜ girişli öğrenciler, diplomasını SAÜ'den almak istiyorsa buna dair dilekçe eklemeleri gerekmektedir.

Jüri Üyenizin Görev Yolluk Bildirim Formu Önceden Hazırlanıp, İlgili Öğretim Üyesi Tarafından İmzalanması Yolluk Ücretinin Sorunsuz Bir Şekilde Ödenmesi İçin Önemlidir.

 

D. Diploma Alma Süreci

Diploma hazırlanma süreçleri; Yüksek Lisans tezlerinin EYK tarafından, doktora tezlerinin ise Üniversite Senatosu tarafından onaylanmasının ardından yaklaşık olarak 1 ay kadar sürmektedir.

1. Adım

Diploması hazırlanan öğrenciler Web sayfamızda bulunan İlişik Kesme Formunu doldurarak kütüphaneye onaylatırlar.

2. Adım

Onaylanmış form ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci işleri birimine öğrenci kimliklerini teslim ederek diplomalarını alabilirler.

a) Diplomasını SAÜ’den alacak olan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden ilişik kesme işlemini yaptıktan sonra SAÜ diploma servisinden diplomalarını alabilirler.

NOT: Diploma sadece öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekâlet verdiği kişiye verilebilmektedir.

 

 

 

DOSYALAR