Ana içeriğe atla

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüsttü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hiznetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.


Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz o|arak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstii öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınlann ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.


Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 03.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozytım bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınlann takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstii öğretim programlarına kayıtlı öğencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalannın zorunlu tutulması kararlaştrmıştır.


Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dökümanı" aşağıda sunulmuş olup en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası alması gerekmektedir.

NOT: Üniversitemizin tanınırlığının/görünürlüğünün artırılması adına akademisyenlerimizin/öğrencilerimizin ORCID, Scopus, Researchgate, Google Scholar vb. site/kurum/veri tabanlarına kayıt olmaları, kayıt olurken @subu uzantılı e-posta adreslerini kullanmaları ve çalışılan kurum olarak Türkçe "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi" ya da İngilizce "Sakarya University of Applied Sciences" formatını kullanmaları büyük önem arz etmektedir.